Šiaulių jaunųjų turistų centras (JTC) – Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokykla, vykdanti orientavimosi sporto, turizmo ir kraštotyros krypčių ugdymo programas. JTC sudaro sąlygas miesto mokiniams tenkinti saviraiškos poreikius orientavimosi sporto, turizmo, kraštotyros grupių užsiėmimuose ir renginiuose: turizmo ir orientavimosi sporto varžybose, turistiniuose žygiuose, kraštotyrinėse ekspedicijose ir konkursuose, išvykose, ekskursijose, treniruočių ir poilsio stovyklose. Jaunųjų turistų centro mokiniai siekia sportinių rezultatų šalies, tarptautinėse orientavimosi sporto, turistinėse varžybose, sėkmingai dalyvauja kraštotyros darbų konkursuose, pabuvoja įvairiausiose Lietuvos vietovėse, bendradarbiauja su užsienio mokiniais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacija pateikta   2017-01-20