Miesto parkai 2024

 

        Starto protokolai

    2024 04 12    Didždvario gimnazija            Daugirdas Stonys

        Rezultatai

        2024 05 16   St. Šalkauskio gimnazija        Karolis Limantas

         Rezultatai

 

       Suminiai rezultatai