VARŽYBŲ REZULTATAI

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO

VARŽYBŲ „AUKSINIS RUDUO 2023 “

NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

           

            1. Varžybos „Auksinis ruduo“

            2. Varžybų „Auksinis ruduo“ koordinatorius -  Evaldas Liekmanis. Renginį vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centro mokytojų metodinės grupės.

            3. Renginio tikslas - puoselėti Šiaulių jaunųjų turistų centro bendruomenės tradicijas, skatinti vaikus ir jaunimą aktyviai gyvensenai.

            3. Uždaviniai:

            3.1. įgyti ir plėtoti orientavimosi vietovėje gebėjimus.

            3.2. plėtoti  bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

II. LAIKAS, VIETA, PROGRAMA

            4. Renginys vykdomas 2023 m. spalio 7 d.. Varžybų centras – Dengtiltis

            5.Renginio pradžia – 11.30 val.

            6. Renginio programa:

            6.1. Orientavimosi sporto varžybos laisvai pasirinkta tvarka. Kontrolinis laikas – 1 val. 1KP-3 taškai (dalyviams rekomenduojama turėti laikrodį)

           

 

III. DALYVIAI

            7. Orientavimosi sporto varžybose dalyviai varžosi šiose grupėse::MV-10 grupėje - gimę 2013m. ir jaunesni, MV-12 grupėje -   gimę 2012-2011, MV- 14 – gimę 2010-2009 metais, MV- 16 – gimę 2008-2007 metais, MV-18 - gimę 2005-2004 metais ir vyresni mokiniai.

            MV-21,35 grupėse varžosi buvę Šiaulių JTC mokiniai, mokinių tėvai, svečiai.

 

IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS

            8. Renginio nugalėtojas nustatomas:

            8.1. Orientavimosi sporto varžybose laimi dalyvis, suradęs daugiausiai taškų per 1 val.

                  (Už pavėluotą minutę – atimamas vienas taškas)

          

 

V. DALYVAVIMO SĄLYGOS

            9. Reikalinga patogi sportinė apranga.

           10. BŪTINA Išankstinė dalyvių registracija (dalyvių pavardės,  amžiaus grupė).

           Pranešti  Evaldui Liekmaniui el.p. liekmanis@gmail.com

           11. Išvykimas spalio 7 d. 10.00 val. iš laikinosios AS (Gumbinės g.)

                                                      10.15 val. ( iš pietinio r., priemiestinių autobusų stotelė.)