ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO VALDYMO STRUKTŪRA

Vardas pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Marija Agnė Kalasauskaitė Turizmo mokytoja Neturi
Saulius Kelmelis Turizmo mokytoja Neformaliojo švietimo vyresnysis mokytojas
Danguolė Masandukienė Kraštotyros mokytoja Mokytoja metodininkė
Karolis Limantas Orientavimosi sporto mokytojas Neturi
Gražina Plungienė Turizmo mokytoja Vyresnioji mokytoja
Nerijus Vidžiūnas Orientavimosi sporto mokytojas Neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas
Romualdas Veršinskas Orientavimosi sporto mokytojas Neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas
Artūras Gapšys Orientavimosi sporto mokytojas Neformaliojo švietimo vyresnysis mokytojas
Daiva Uržienė Kraštotyros mokytoja Vyresnioji mokytoja
Daugirdas Stonys Orientavimosi sporto mokytojas Neformaliojo švietimo vyresnysis mokytojas
Irena Vidžiūnienė Orientavimosi sporto mokytojas Mokytoja metodininkė
Marija Gedminienė Kraštotyros mokytoja Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja
Genovaitė Beniušienė Kraštotyros mokytoja Vyresnioji mokytoja

 

                     Mokytojai   Tel.  8~41 399782    El. paštas   sjtc@splius.lt   (reikalavimai pareigybei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        SAVIVALDA

                        JTC taryba:

                         Tomas Abukaitis            pirmininkas
                         Mantas Gaubšas            tėvų atstovas
                         Karolis Limantas           mokytojų atstovas
                         Genovaitė Beleckaitė    mokytojų atstovė
                         Aistrė Mikalauskienė    darbo tarybos atstovė
                         Ignas Balčiūnas             mokinių atstovas
                         Mantas Gasčiūnas        mokinių atstovas

 

                         Darbo taryba:

                        Aistrė Mikalauskienė       pirmininkė

                      INFORMACIJA APIE KOMISIJAS IR DARBO GRUPES

Šiaulių jaunųjų turistų centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Komisijos pirmininkas – Romualdas Pelenis, direktorius.

Nariai: Gintarė Juškienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguotas asmuo; Evaldas Liekmanis,  Mokytojų tarybos atstovas, Saulius Kelmelis, Mokytojų tarybos atstovas, Aistrė Mikalauskienė,  Jaunųjų turistų centro tarybos atstovė.

Ugdymo plano rengimo darbo grupė

Pirmininkė – Genovaitė Beleckaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai -  Genovaitė Beniušienė, Evaldas Liekmanis, Daugirdas Stonys, Saulius Kelmelis

Strateginio veiklos plano rengimo darbo grupė

Pirmininkas - Romualdas Pelenis,direktorius.

Nariai – Genovaitė Beleckaitė, Saulius Kelmelis, Evaldas Liekmanis, Dainius Sutkus (ūkio dalies vedėjas), Karolis Limantas, Diana Balčiūnienė (JTC duomenų administratorė), Tomas Abukaitis (JTC tarybos pirmininkas)

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Pirmininkė – Genovaitė Beleckaitė.

Nariai -  IrenaVidžiūnienė, Genovaitė Beniušienė, Evaldas Liekmanis, Daugirdas Stonys, Romualdas Veršinskas, Marija Agnė Kalasauskaitė )

Gabių vaikų nustatymo grupė

Genovaitė Beleckaitė, Artūras Gapšys, Saulius Kelmelis

Šiaulių jaunųjų turistų centro įvaizdžio kūrimo grupė

Nerijus Vidžiūnas, Daugirdas Stonys, Evaldas Liekmanis, Artūras Gapšys, Marija Gedminienė, Dainius Sutkus

,

 VEIKLOS ĮSIVERTINIMO PAGAL BVM GRUPĖ

Romualdas Pelenis, Evaldas Liekmanis, Artūras Gapšys, Karolis Limantas, Daugirdas Stonys, Saulius Kelmelis.

 

2023-2024 mokslo metai