UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS


 
      Šiaulių jaunųjų turistų centras vykdo neformaliojo vaikų švietimo sportinio ugdymo: orientavimosi vietovėje, orientavimosi sporto, laipiojimo sporto programas;  turizmo ir kraštotyrinio ugdymo: pėsčiųjų turizmo, sportinio turizmo, kraštotyros įgūdžių ugdymo ir etnografinio ugdymo programas.
      Ugdymo programų tikslas – plėtoti mokinių saviraišką ir ugdyti bendrąsias ir asmenines kompetencijas, suteikiant kraštotyros, orientavimosi vietovėje, laipiojimo ir turistinės veiklos žinių ir gebėjimų.
      Ugdymosi programas mokiniai renkasi laisvanoriškai, pagal saviraiškos poreikį.
     

 2023-2024 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

2022 -2023 MOKSLO METŲ  UGDYMO PLANAS

 2023-09-21