ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS

 

DĖL MOKINIŲ (VAIKŲ) PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS, VYKDANČIAS NEFORMALIOJO MOKINIŲ (VAIKŲ) ŠVIETIMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-89
Šiauliai     
 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRĄ TVARKOS APRAŠAS

Šiaulių jaunųjų turistų centro direktoriaus 2021 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. ĮVK-20