Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Šiaulių jaunųjų turistų centre atsakinga Genovaitė Beleckaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
      Informaciją apie korupciją bei pastebėtus pažeidimus Šiaulių jaunųjų turistų centre galima pateikti:

        Siunčiant pranešimą elektroniniu paštu genovab@gmail.com

        Telefonu +370 41 399782

        Tiesiogiai atvykus į Šiaulių jaunųjų turistų centrą (Rygos g. 36, Šiauliai) informuoti Genovaitę Beleckaitę.

    2020-2023 metais skundų dėl darbuotojų korupcinio pobūdžio veikos negauta, pažeidimų ir korupcijos apraiškų nenustatyta.

    Švenčių ar kitomis svarbiomis progomis įprastai teikiamos dovanos, tačiau mes kviečiame sveikinimus ar dėkingumą reikšti ne daiktais o žodžiais. Pakaks pasakyti nuoširdų AČIŪ. Šiaulių jaunųjų turistų centro administracijos darbuotojai, pedagoginiai, nepedagoginiai darbuotojai nepriima jokių paslaugų ar dovanų susijusių su tiesiogiai atliekamomis funkcijomis.


Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis teisės aktais:

    LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

    ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

    PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

    ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠŲ Į KURIAS SKIRIANT TEIKIAMAS PRAŠYMAS STT

    ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO DOVANŲ POLITIKA

    STT ATMINTINĖ DĖL PRANEŠIMŲ