Direktoriaus Romualdo Pelenio atostogos - 2022 m. rugsėjo 13 d. - 2022 m. rugsėjo 23 d.

                          Direktorių pavaduoja: Genovaitė Beleckaitė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui)