ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 2023-2024 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IR TOBULINIMO PLANAS

        Vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo  Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu (patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2023-03-24 direktoriaus įsakymu Nr.A-490), Šiaulių jaunųjų turistų centre veiklos kokybė įsivertinama pagal Bendrojo vertinimo modelį (toliau - BVM). BVM diegimas patvirtintas Šiaulių jaunųjų turistų centro direktoriaus 2023-12-08 įsakymu Nr ĮVK-71.  Šiaulių jaunųjų turistų centro veiklos kokybės įsivertinimo pagal BVM modelį koordinatorė Genovaitė Beleckaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Sudaryta ir patvirtinta veiklos kokybės įsivertinimo grupė.