ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO DECENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PAŽYMĖJIMO  IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRE TAISYKLĖS
 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR MOKAMŲ KOMERCINIŲ PASLAUGŲ ELEKTRONINĖS APSKAITA
 
ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO MOKINIO PAŽANGOS STEBĖSENOS IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 
ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU MOKYMO BŪDU TVARKOS APRAŠAS