2024 – 2026 METŲ STRATEGINIS  VEIKLOS PLANAS

                                                   (Priedas JTC 2024 metai)

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO IŠVADA

2022 M. VEIKLOS PLANAS

2022 M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PROTOKOLAS

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 2021 VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PROTOKOLAS
 
ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 2021 VEIKLOS ATASKAITA
 
ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 2022-2024 METŲ STRATEGINIS
VEIKLOS PLANAS
 
ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 2020 - 2022 METŲ STRATEGINIS
VEIKLOS PLANAS

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 2021-2023 METŲ STRATEGINIS
VEIKLOS PLANAS

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRAS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRAS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 2020 M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO SRITYS,
RODIKLIAI IR JŲ ASPEKTAI, KOKYBĖS VERTINIMO LYGIAI